De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

2 - 
Aan alle kanten worden mensen opgeroepen te geloven, maar wordt hen ook iets gegeven waarin zij kunnen geloven? Wordt hen verteld over de buitengewone Bijbelse feiten over de persoon en het werk van de Here Jezus Christus, het verslag dat God heeft gegeven over Zijn Zoon? Mag ik Hem aan u voorstellen?
In de eerste plaats is God er, Die de Absolute God is, het Wezen dat boven alle andere verheven is. We hoeven Hem niet aan u voor te stellen. Dat Hij bestaat, weten alle mensen. Het wordt door de meesten ook toegegeven. Door sommigen wordt het ontkend. Zijn bestaan maakt geen deel uit van het Bijbelse verslag, maar wordt daarin wel verondersteld. Het is bekend bij mensen die nog nooit een Bijbel hebben gezien. Het was bekend voordat de Bijbel is geschreven. Deze kennis, of bewustzijn van God, is een kenmerkende eigenschap van onze menselijkheid. Mensen ontaarden en worden onmenselijk als zij dat opgeven. Maar meer dan het feit dat Hij bestaat, kunnen we over Hem niet weten, tenzij Hij Zich op een of andere door Hem gewenste wijze wil openbaren. En dat is wat Hij heeft gedaan.
Wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een Beloner is voor wie Hem ernstig zoeken (Hebr. 11:6). Hij heeft gesproken; daarom zoeken wij Hem in het boek weergeeft wat Hij heeft te zeggen, de Bijbel. Als we de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, openen, komen we oog in oog te staan met de Geopenbaarde God. Met het doel Zich te openbaren, heeft de Absolute God een goddelijke vorm aangenomen, die in sommige opzichten lijkt op de mens die later in Zijn gelijkenis werd geschapen. Dat is de Schepper, de Elohim Die de Absolute God voor de mensen tot uitdrukking brengt, vertegenwoordigt en uitlegt. Hij is de Geopenbaarde God die we in alle daden in het Oude Testament zien. Hij wordt aangesproken met de naam Yahweh. Hierdoor werd het voor gelovige mensen mogelijk te zeggen: ‘Yahweh is mijn Elohim;’ dat wil zeggen: Hij is Degene die God tot uitdrukking brengt, vertegenwoordigt en uitlegt. Toch houdt de openbaring daarmee niet op.
Als we verder gaan in de Bijbel, ontdekken we dat Degene die de Geopenbaarde God is in het Oude Testament, de Geopenbaarde God in het vlees is geworden in het Nieuwe. Terwijl Hij rijk was, is Hij om onzentwil arm geworden, opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden (II Cor. 8:9). De grote Yahweh van het Oude Testament heeft Zichzelf ontledigd en is de Here Jezus Christus van het Nieuwe geworden. Zo werd Jezus de Christus onze Elohim, Degene die de Absolute God voor ons tot uitdrukking brengt, vertegenwoordigt en uitlegt (Joh. 1:18). Hem kennen, is de Vader kennen (Joh. 14:7); in Hem geloven, is geloven in Degene die Hem gezonden heeft (Joh. 12:44).
De grote Schepper is onze Verlosser geworden. Alleen zo Iemand en Hij alleen is waardig en bekwaam om de Verlosser van zondaren te worden. Hij is beschikbaar voor elk individu als een persoonlijke Verlosser. Iemand die naar waarheid kan zeggen: ‘Jezus Christus is mijn Verlosser,’ heeft ook het door God gegeven recht te zeggen: ‘ik ben gered.’ Waarom zou u een zondaar blijven zonder Verlosser? Gods Woord aan u hierover luidt: ‘allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven (Joh. 1:12).

Otis Q. Sellers
Printer-vriendelijke pagina