46 - De doop in de Heilige Geest

Elke keer dat deze zinsnede voorkomt in het Griekse Nieuwe Testament, staat er ‘doop IN de Heilige Geest,’ nooit DOOR, of VAN. Het gebrekkig vertaalde I Corinthe 12:13 zou moeten luiden: ‘want in één Geest zijn wij allen gedoopt tot één lichaam.’ De waarheid die hier wordt uitgesproken, is dat zij, omdat zij ‘in één Geest’ waren, eengeworden waren, of samengevoegd waren tot één lichaam, ongeacht hun nationaliteit of sociale status.
Het is belangrijk dat iedere volgeling van Jezus Christus in staat is de vraag: ‘wat is de doop in de Heilige Geest?’ te beantwoorden. Deze uitdrukking is door veel egocentrische sekten opgepakt en zo verlaagd en onteerd dat er niets anders van is overgebleven dan een emotionele ervaring. Zulke ervaringen worden dan aangemerkt en geaccepteerd alsof dat de doop in de Heilige Geest zou zijn.
De ware betekenis van deze ervaring kan het beste worden gevonden in het leven van gelovigen die in de Handelingentijd leefden, mannen van God die zonder twijfel deze rijke zegening hebben ervaren. Voor hen betekende de doop in de Geest een volledige identificatie met de Geest van God, waarin een vaste eenheid tot stand werd gebracht. Het gaf hun onbeperkte macht, het stelde hen aan als getuigen van God en hun leven werd zo één gemaakt met de Heilige Geest, dat al hun woorden en werken van de Geest waren.
Deze ervaring maakte het Paulus mogelijk te zeggen: ‘hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn’ (I Cor. 2:13) en aan de Thessalonicenzen: ‘hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God’ (I Thess. 2:13).
Paulus’ identificatie met de Geest van God gaf hem het recht te zeggen: ‘wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg’ (I Cor. 11:1). Al zijn bewegingen werden door de Geest voorgeschreven.
De doop in de Geest deed de apostelen niet de controle over zichzelf verliezen en bezorgde ze niet een of andere emotionele oprisping. Ze gingen er niet door over de vloer rollen – een onzinnige actie die niemand die de zin van Christus heeft, zou willen uitvoeren. Maar het had wel tot gevolg dat zij het Woord van God doorgaven in elke taal die een toehoorder zou begrijpen en met een onfeilbare correctheid waar geen mens in deze tijd aanspraak op kan maken.
De doop in de Geest is een ervaring die niet beschikbaar is voor mensen in deze tijd. Geen mens is ééngeworden met de Geest van God. Dit zeg ik ondanks de beweringen van veel mensen die een of andere goedkope en egocentrische ervaring willen laten doorgaan voor dit schitterende werk van God.

Otis Q. Sellers